NIE TYLKO O MIŁOŚCI - Recitalem Zbigniewa Zamachowskiego scena Teatru Collegium Nobilium inauguruje cykl SCENA MISTRZÓW