23 Warsztaty Wydziałów Aktorskich Polskich Szkół Teatralnych w AST w Krakowie

Akademia Teatralna

 

 Trzeci rok Wydziału Aktorskiego tuż po entuzjastycznie   przyjętych pokazach egzaminów z interpretacji piosenki w   ramach 23 Warsztatów Wydziałów Aktorskich Polskich Szkół   Teatralnych w AST w Krakowie.